Opravdu chcete registraci zrušit?


Archiv

České akademické hry 2022

15. - 22. 6. 2022, web

Pořadatelé

 • JČU - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2021

2. - 7. 9. 2021, web

Pořadatelé

 • UPOL - Univerzita Palackého v Olomouci
 • ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2020

Hry byly přesunuty na rok 2021., web

Pořadatelé

 • UPOL - Univerzita Palackého v Olomouci
 • ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2019

23. - 28. 6. 2019, web

Pořadatelé

 • VUT - Vysoké učení technické v Brně
 • ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2018

17. - 22. 6. 2018, web

Pořadatelé

 • MU - Masarykova univerzita
 • ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2017

18. - 23. 6. 2017, web

Pořadatelé

 • ČVUT - České vysoké učení technické v Praze
 • ČZU - Česká zemědělská univerzita v Praze
 • ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2016

26. 6. - 1. 7. 2016, web

Pořadatelé

 • UPCE - Univerzita Pardubice
 • ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2015

27. - 11. 9. 2015, web

Pořadatelé

 • UPOL - Univerzita Palackého v Olomouci
 • ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2014

21. - 27. 6. 2014, web

Pořadatelé

 • TUL - Technická univerzita v Liberci
 • ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2013

5. - 11. 6. 2013, web

Pořadatelé

 • UK FTVS - Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
 • ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2012

9. - 15. 6. 2012, web

Pořadatelé

 • CESA - Vysoké učení technické v Brně - Centrum sportovních aktivit
 • MZLU - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
 • VFU - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • UO - Univerzita obrany
 • MU - Masarykova univerzita
 • ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2011

5. - 10. června 2011, web

Pořadatelé

 • ČVUT - České vysoké učení tehnické v Praze
 • ČZU - Česká zemědělská univerzita v Praze
 • ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2010

6. - 12. 6. 2010, web

Pořadatelé

 • ČVUT - České vysoké učení tehnické v Praze
 • ČZU - Česká zemědělská univerzita v Praze
 • ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2009

13. - 20. 6. 2009, web

Pořadatelé

 • ZČU - Západočeská univerzita v Plzni
 • MZLU - Lékařská fakulta UK v Plzni
 • ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2008

14. - 20. 6. 2008, web

Pořadatelé

 • CESA - Vysoké učení technické v Brně - Centrum sportovních aktivit
 • MZLU - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
 • VFU - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2007

29. 4. - 5. 5. 2007, web

Pořadatelé

 • TUL - Technická univerzita v Liberci
 • ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2006

29. 4. - 5. 5. 2006, web

Pořadatelé

 • MUNI - Masarykova univerzita, Brno
 • ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2005

1. - 7. 5. 2005, web

Pořadatelé

 • FTK UP - Univerzita Palackého v Olomouci - Fakulta tělesné kultury
 • ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2004

3. - 8. 5. 2004, web

Pořadatelé

 • UK - Univerzita Karlova v Praze
 • ČVUT - České vysoké učení technické v Praze
 • ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2003

5. - 11. 5. 2003, web

Pořadatelé

 • VŠB - TU Ostrava - Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava
 • OU - Ostravská univerzita Ostrava
 • ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu

České akademické hry 2002

5. - 11. 5. 2002, web

Pořadatelé

 • CESA - Vysoké učení technické v Brně - Centrum sportovních aktivit
 • ČAUS - Česká asociace univerzitního sportu